BSS Grzegorz Kowalczyk
76-200 Słupsk
ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 10/6
woj. pomorskie
NIP : 839-295-72-56

mobile : +48 781 520 086
e-mail : office@ebss.com.pl